Пазарът предлага доста устройства, с помощта на които батерията на телефона или таблета може да бъде съживена в походни условия. Някои използват енергията на слънцето, за други трябва огън или вятър. Създателите на Blue Freedom са подходили към проблема по друг начин. Те са конструирали компактна водноелектрическа станция, която се побира във всяка раница и се нуждае единствено от течаща вода.